ஈழத்து யோக சுவாமிகளின்‌ நல்லை முருகன்‌ கீர்த்தனைகள்‌

Dublin Core

Title

ஈழத்து யோக சுவாமிகளின்‌ நல்லை முருகன்‌ கீர்த்தனைகள்‌

Publisher

The Department of Indian Music
School of Fine & Performing Arts
University of Madras, Chepauk
Chennai, Tamil Nadu, India - 600 005

Date

December 2022

Format

Portable Document Format

Language

Tamil

Type

Article

Files

11. ஈழத்து யோக சுவாமிகளின்_ நல்லை முருகன்_ கீர்த்தனைகள்_.docx.pdf

Citation

முனைவர்‌ ஸ்ரீநாகபூசணி அரங்கராஜ்‌, “ஈழத்து யோக சுவாமிகளின்‌ நல்லை முருகன்‌ கீர்த்தனைகள்‌,” Smṛti - A Bi-Annual Peer Reviewed Journal on Fine & Performing Arts , accessed September 30, 2023, https://smrti.omeka.net/items/show/50.