சிலப்பதிகாரத்தில் ஆடல் அமைதிகள்

Dublin Core

Title

சிலப்பதிகாரத்தில் ஆடல் அமைதிகள்
Cilappatikārattil āṭal amaitikaḷ

Creator

Publisher

The Department of Indian Music
School of Fine & Performing Arts
University of Madras, Chepauk
Chennai, Tamil Nadu, India - 600 005

Date

December 2022

Format

Portable Document Format

Language

Tamil

Type

Article

Alternative Title

Silappatikarattil atal amaitikal

Files

6.சிலப்பதிகாரத்தில் ஆடல் அமைதிகள்.docx.pdf

Citation

Dr. S. Karpagam, “சிலப்பதிகாரத்தில் ஆடல் அமைதிகள்,” Smṛti - A Bi-Annual Peer Reviewed Journal on Fine & Performing Arts , accessed July 13, 2024, https://smrti.omeka.net/items/show/9.